ბიზნეს ინფორმაციის დაცულობა.
  • თქვენი ქსელის დაცვა თანამედროვე უსაფრთხოების სტანდარტების შესაბამისად;
  • ქსელის მუდმივი მონიტორინგი და პრობლემების პრევენცია;
  • საერთაშორისო სტანდარტების (ISO, GDPR) შესაბამისი უსაფრთხოების პოლიტიკის დანერგვა;
ბიზნეს მონაცემების ეფექტური მისაწვდომობა
  • ვირტუალიზაციის გამოყენება (ერთ ფიზიკურ სერვერზე რამდენიმე ვირტუალური სერვერების განთავსება, რაც რესურსების დაზოგვის საშუალებას იძლევა)
  • რამდენიმე სერვერის არსებობის შემთხვევაში, მათი კლასტერად გამოყენება რათა მაქსიმალურად იყოს აპარატურის დაზიანებიდან გამომდინარე რისკები დაზღვეული და არ შეჩერდეს სამუშაო პროცესი.
თანამედროვე Cloud სერვისები.
  • იმ შემთხვევაში, თუ თქვენს ხელთ არსებული სერვერები არ აღმოჩნდება საკმარისი დამატებითი სერვისების დასანერგად, ჩვენი თანამშრომლობა Amazon, Microsoft-ის და კიდევ სხვა Cloud სერვისებთან საშუალებას გვაძლევს შემოგთავაზოთ სერვისების Cloud სერვერებზე განთავსება, რაც ასევე დაგეხმარებათ დაზოგოთ თანხები.