ქსელის მართვა.
  • ტრაფიკის მონიტორინგი, მომხმარებლებისთვის წვდომების ჩაკეტვა/გახსნა (სოციალური ქსელების, თამაშების და ა.შ. დაბლოკვა);
  • ფილიალების ერთიან ქსელში ჩართვა და ცენტრალიზირებული წვდომების და პოლიტიკების გავრცელება;
  • ეფეტური და დაცული ფაილების საცავებისა და გაზიარების სისტემების აწყობა;
  • უსაფრთხო კავშირები თქვენს რესურსებთან: IPSec, S2S VPN, PPTP;
  • ქსელის და ტრაფიკის დაცვა: Firewall, Proxy, Traffic Control, SSL;
  • ქსელის მუდმივი მონიტორინგი და ალარმების პროაქტიული სისტემების აწყობა და დანერგვა;
  • 21-ე საუკუნეში, კომპანიის ქსელის დაცულობის უდიდესი პრიორიტეტიდან გამომდინარე, ჩვენ ვმუშაობთ და ვნერგავთ მხოლოდ მაღალხარისხიან გადაწყვეტილებებს (მაგალითად ისეთი ვენდორების როგორიცაა: CISCO, Juniper, ALCATEL, HUAWEI, UBNT, MIKROTIK…).
ფიზიკური ქსელი.
  • საკაბელო (როგორც Ethernet ისე ოპტიკური) ქსელების დაპროექტება, ინსტალაცია, მარკირება-პასპორტიზაცია, ტესტირება;
  • თანამედროვე სტანდარტის Wi-Fi ქსელის დაპროექტება და აწყობა, ოპტიმალური აპარატურის შერჩევა, გამართვა და დაცვა;
  • საჭიროების შემთხვევაში კომპანიის კომპლექსური კორპორატიული ქსელის აწყობა (მეზობელი შენობების ფიზიკური დაკავშირება, დაშორებული ოფსების ლოგიკური დაკავშირება…);