რას გულისხმობს ჩვენი სერვისი IT Outsourcing / Managed IT Services ?

ეს ნიშნავს რომ თქვენ არ დაგჭირდებათ საკუთარი IT სამსახური, მის ფუნქციებს სრულად ან ნაწილობრივ კომპანია ITMC აიღებს.
ჩვენ ვიქნებით თქვენი IT დეპარტამენტი, მოვუვლით თქვენს ინფრასტრუქტურას და უზრუნველვყოფთ, რომ მან გამართულად და ეფექტურად იმუშაოს.

5 მიზეზი რატომ უნდა გამოიყენოთ ჩენი მომსახურება:

თქვენი დაკვეთით შექმნილი პროდუქტი.

ჩვენი მიზანი არ არის რომ უკვე არსებული პროდუქტი მოგყიდოთ და გაყიდვები გავზარდოთ, ჩვენი მიზანია რომ თქვნი IT სისტემა იყოს თქვენთვის მაქსიმალურად სასარგებლო. ამიტომ პირველი რასაც ვაკეთებთ: მოვდივართ თქვენთან, ვსწავლობთ თქვენს პრობლემებს და მოთხოვნებს, ვამატებთ ამას ჩვენს ცოდნას და გამოცდილებას და თქვენთან ერთად ვქმნით ისეთ პროდუქტს როგორიც დღეს სჭირდება თვენს კომპანიას.

გრჩებათ მეტი რესურსი თქვენი ძირითადი საქმიანობისთვის.

თქვენ მეტი დრო და რესურსი დაგრჩებათ, რომ ფოკუსირება მოახდინოთ თქვენს უშუალო ბიზნეს პრობლემებზე, ხოლო ტექნიკურ საკითებზე ჩვენ ვიზრუნებთ.

ხარჯების ეკონომია.

თქვენ მნიშვნელოვნად დაზოგავთ თანხებს, რადგანაც ჩვენი კონტრაქტი ბევრად ნაკლები დაგიჯდებათ, ვიდრე ანალოგიური კვალიფიკაციის საკუთარი კადრების შენახვა.

მომსახურების მაღალი ხარისი

თქვენთვის იმუშავებენ უმაღლესი კატეგორიის სპეციალისტები, რომელთა პროფესიონალიზმი დადასტურებულია მოწინავე ვენდორების (როგორიცაა: Microsoft, CISCO, …) კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სერტიფიკატებით.

არ ჩამორჩებით დროს.

ჩვენი გამოცდილებით, ქართულიკომპანიების უმეტესობა IT ტექნოლოგიების კუთხით დარჩენილი არიან მე-20-ე საუკუნეში, მიზეზი არის ის რომ 21-ე საუკუნეში IT სფერო ძალიან გართულდა, გაჩნდა უამრავი მიმართულება, რომელთა სრულყოფილად ასახვა ბიზნესპროცესში მოითხოვს მრავალი მიმართულებით პროფესიონალი კადრების ყოლას, აქედან გამომდინარე, დღეისთვის ფაქტია: მხოლოდ პროფილურ კომპანიას შეუძლია მოგაწოდოთ 21-ე საუკუნის IT მომახურება.

დაინტერესდით ჩვენი IT აუთსორსინგით?

დაგვიკავშირდით